‘Ik zie er nooit tegenop om
op maandag weer te gaan werken’