Internationale Vrouwendag bij Moore DRV: ‘Meer vrouwen aan de top’

  • 8 maart 2022
  • Stijn Nuijten - Content marketeer

De accountancy mag dan van oudsher wel een mannenbolwerk zijn, ook vrouwen krijgen bij Moore DRV alle kansen. Je moet je daarvoor wel laten zien, de kansen pakken en deze zelf verzilveren. Dat zeggen de vijf ambitieuze vrouwen die we in het kader van Internationale Vrouwendag interviewden. Toch willen we nog meer vrouwen laten doorgroeien naar de top, want de empathie van vrouwelijk leiders is hard nodig op de werkvloer. Lees hier over de weg die Anja, Mariëlle, Ilona, Stefanie en Ikbal hebben afgelegd, hoe ze dat ervaren hebben en wat ze andere vrouwen kunnen meegeven. 

‘Diversiteit hoger op de agenda’

Mariëlle Spuijbroek is vennoot en fiscaal jurist en spreekt zich veelvuldig uit voor meer vrouwen aan de top. ‘Ik wil graag een veilige werkomgeving creëren voor iedereen, met ruimte voor verschillende meningen. De maatschappelijke discussies die nu gevoerd worden over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, zijn voor mij aanleiding om ook bij Moore DRV de diversiteit weer hoger op de agenda te zetten. Je ziet in zijn algemeenheid dat het belangrijk is en ik denk dat je met meer vrouwen meer impact kunt maken.

Zelf heb ik als vrouw in deze organisatie altijd de ruimte ervaren om te doen wat ik wilde doen. Ik heb altijd de dingen gedaan die ik leuk vind en doe dat vol overgave. Door me zichtbaar te maken in de maatschap, kreeg en krijg ik vanzelf allerlei taken en projecten naar me toebedeeld. Zo was het in 2016 ook een heel logische stap dat, toen mijn leidinggevende Ad als vennoot wegging, ik hem zou opvolgen. Ik heb in mijn carrière alle mogelijkheden gekregen en wil die ook een ander aanreiken. Maar je moet je kansen wel zelf pakken, zelf verzilveren en er zelf iets mee doen.’

‘Kansen moet je verdienen’

Ikbal Elazizi-Et-Talabi is belastingadviseur manager en belangenbehartiger van het personeel in het centraal overleg. Ze heeft drie kinderen en werkt fulltime. ‘Ik geloof dat je én een goede moeder kunt zijn én een goede werknemer. In tegenstelling tot het Big Four-kantoor waar ik eerder heb gewerkt, krijg ik bij Moore DRV ook de kans om dat te laten zien. Ik mag mijn tijden flexibel invullen en sinds corona ook vaker thuiswerken. Daardoor kan ik er zijn voor de kinderen, voor mijn collega’s en voor onze cliënten. Omdat ik de ruimte krijg om te kiezen voor de dingen die ik belangrijk vind, kan ik makkelijk 36 uur per week werken zonder dat ik er stress van krijg.

Op het gebied van culturele diversiteit en inclusiviteit hebben we qua aantallen nog een weg te gaan. Ik kan in ieder geval beamen dat je hier echt wordt geselecteerd op je kwaliteiten. Ik ben een volwaardig gesprekspartner en word op een natuurlijke wijze naar voren geschoven. Dat voelt heel prettig: ik heb liever dat je op basis van je talent voor een bepaalde rol in aanmerking komt, dan dat het geforceerd gebeurt vanwege bijvoorbeeld een quotum. Kansen komen je niet aangewaaid, maar moet je verdienen. Zeg dat je iets wil en laat zien dat je het kan. Dan kom je er wel.’

 

‘Je kan het, probeer het maar’

Anja Zandee-Dingemanse, fiscaal jurist en de eerste vrouwelijke vennoot van Moore DRV, heeft in haar carrière niet ervaren dat vrouwen anders worden behandeld dan mannen. ‘Dat er toch minder vrouwen op topposities zitten, komt voor een deel door de keuzes die ze zelf maken. Als ze kinderen krijgen gaan ze vaak parttime werken om de zorg op zich te nemen. Dit kun je met je partner natuurlijk ook anders regelen. Gelukkig is hierin maatschappelijk een verandering te zien. Het aantal vrouwen bij Moore DRV groeit gestaag en dat kan voor werknemers erg prettig zijn, omdat vrouwen een andere manier van leidinggeven hebben en meer inlevingsvermogen tonen.

Zelf heb ik ervaren dat het belangrijk is om de juiste mensen om je heen te hebben. Mijn collega’s, vennoten en het thuisfront hebben mij altijd enorm gestimuleerd om door te gaan, om verder te leren. Zo kwam ik steeds een stapje verder en ben ik vanaf beginnend assistent in de fiscale praktijk omhoog geklommen tot ik in 2003 de eerste vrouwelijke vennoot werd. Zoals ik ben gestimuleerd, zo probeer ik als vennoot ook anderen te stimuleren: ik zie het, je kan het, je wilt het, maar misschien ben je te bescheiden. Ik probeer collega’s dan die drempel over te trekken. Door ze te coachen, te trainen en in het diepe te gooien: je kan het, probeer het maar.’

‘Het optimale bereiken met meer diversiteit’

Stefanie Thonhauser is senior belastingadviseur manager en voortrekker van de kennisgroep rondom estate planning: ‘Toen ik in 2018 een vacature zag staan voor een ambitieuze belastingadviseur manager bij Moore DRV in Naaldwijk, heb ik meteen gereageerd. In januari 2021 heb ik promotie gemaakt naar senior belastingadviseur manager. Sindsdien mag ik meedenken over de plannen voor de fiscale afdeling en de vestiging Naaldwijk. Ik vind het leuk om mijn kijk op bepaalde zaken te geven en wat mij betreft mag het voor zo’n rol niet uitmaken of je man of vrouw bent. Je hoort beoordeeld te worden op je kennis en kunde.

Diversiteit is volgens mij wel belangrijk om – als team, vestiging en Moore DRV als organisatie – het optimale te bereiken. De combinatie van verschillende mensen met verschillende achtergronden kan ervoor zorgen dat belangen beter worden behartigd en daardoor blijven de relaties met zowel cliënten als personeel goed. Wat ik andere vrouwen in de fiscale praktijk zou willen aanraden? Stel jezelf een doel en laat je door niets of niemand tegenhouden. Zelf heb ik tot nu toe altijd de vrijheid ervaren om mijn ambities waar te maken. Daarbij geldt wel dat je zelf moet aangeven dat je iets wil én laten zien dat je het kunt.’

‘Ga voor het hoogst haalbare’

Ilona Ausma, extern accountant en directeur in Rotterdam. ‘Rond mijn dertigste heb ik tegen mezelf gezegd: als ik in de accountancy blijf, dan ga ik voor het hoogst haalbare. En dat is binnen Moore DRV directeur of partner worden. Die kans kreeg ik begin dit jaar op de vestiging in Rotterdam. Ik begon hier als assistent, groeide door naar controleleider, junior manager, manager, senior manager en werd toen door mijn leidinggevende voorgedragen als directeur. Mijn ervaring is dat als je goed functioneert, je best doet en leiderschap toont, dat je steeds verder kan groeien binnen de organisatie.

Het aandeel vrouwen mag van mij in de hele organisatie toenemen. Diversiteit maakt een organisatie sterker. Met verschillende achtergronden, religies en seksen krijg je ook verschillende inzichten. Al die invalshoeken samen geven een completer beeld en op basis daarvan kun je betere beslissingen maken. Persoonlijk heb ik het gevoel dat iedereen hier dezelfde kansen krijgt. Ga uit van je eigen kracht en kwaliteiten, spreek je ambities uit en zeg waar je heen wilt. Dan wordt er altijd gekeken naar de mogelijkheden.’

FacebookTwitterLinkedIn
MOORE An independent member firm of Moore Global Network Limited