Waar moet je op letten bij de NOW?

  • 9 december 2021
  • Bas Alderliesten - Senior manager vaktechniek

De NOW vraagt al geruime tijd veel aandacht van ondernemingen én accountants. De regeling is complex en leidt tot veel vragen. Maar waar moet je als accountant goed op letten bij het omgaan met de NOW-regelingen? In deze blog geeft Bas Alderliesten, senior manager vaktechniek onze top 5 van aandachtspunten voor de NOW.

1. Zorg dat je de juiste opdracht uitvoert

De omvang van de NOW subsidie wordt bepaald door de omzetdaling en door de mate waarin het loon is doorbetaald in de subsidieperiode. De betrokkenheid van de accountant is afhankelijk van drie zaken:

  • de omvang van de NOW;
  • het gebruiken van de uitzondering voor een aanvraag door een werkmaatschappij;
  • en de vraag of de onderneming controleplichtig is.

Deze grenzen en bepalingen wisselen per NOW periode. Voor elke NOW-regeling is er een accountantsprotocol waarin in detail is voorgeschreven in welke situatie welk accountantsproduct nodig is en welke werkzaamheden de accountant daarvoor moet uitvoeren. Let dus op dat je met de juiste grenzen en bepalingen aan de slag gaat.

2. Zorg dat je alle werkzaamheden uitvoert

Er zijn verschillende aspecten die de NOW controle lastig en bewerkelijk maken. De subsidieverstrekker heeft een aantal risico’s gericht op misbruik van de NOW regeling beschreven in het accountantsprotocol. Daarom worden accountants specifieke werkzaamheden voorgeschreven die hij of zij moet uitvoeren om die risico’s te ondervangen. De diepgang van de voorgeschreven werkzaamheden is groter dan die van het controleren en/of samenstellen van de jaarrekening. En maar een beperkt aantal werkzaamheden is optioneel. Controleer daarom goed of je alle werkzaamheden hebt uitgevoerd.

3. We toetsen aan de NOW, maar dat is geen duidelijke regeling

De interpretatie van het accountantsprotocol en de te controleren NOW-regeling leidt tot veel vragen. Verdere uitleg hierover is te vinden op de website van beroepsorganisatie NBA, maar niet op iedere mogelijke vraag is daar een antwoord te vinden. Dus hoe ga je hier mee om? Het blijft in voorkomende gevallen een kwestie van interpretatie van wat de regelgeving stelt en bedoeld heeft, maar dat leidt onvermijdelijk tot discussie en inconsistentie. Bekende discussiepunten zijn onduidelijkheid in NBA FAQ 3.8 over overnames (van aandelen) voor 1 maart 2020 en het laten vrijvallen van verplichtingen als gevolg van Corona. Zoek bij twijfel altijd afstemming met een specialist of consulteer het NBA.

4. We toetsen aan de NOW, maar dat is niet altijd een eerlijke regeling

De NOW regeling is geschreven voor een gemiddelde onderneming. Maar in de echte economie zijn ondernemingen anders dan gemiddeld. Voor sommige afwijkingen is er een specifieke regel die daarbij past, maar voor andere afwijkingen niet. Dat kan leiden tot schrijnende situaties. Wees alert op je rol als accountant, waarbij we toetsen aan de regeling en (helaas) niet aan de vraag of een onderneming de NOW goed kan gebruiken.

Voorbeeld

Er zijn bijvoorbeeld wél specifieke regels opgenomen voor situaties waarin de omzetdaling vertekend wordt door fusies en overnames na 1 maart 2020. Deze regels voorzien alleen in afwijkingen door het overnemen van een onderneming die ook een rechtspersoon is. Krijgt de overname in plaats van de koop van aandelen echter gestalte in de vorm van een activa / passiva transactie? Dan mag de afwijkende regel niet worden toegepast. In dat geval wordt de omzetdaling lager door de overname, waardoor de onderneming minder of zelfs helemaal geen subsidie krijgt.

5. De NOW werkzaamheden doe je niet zonder ondersteuning

Bij Moore DRV ondersteunen specialisten van bureau vaktechniek de collega’s met:

  • Het geven van webinars met uitleg en voorbeelden.
  • Het schrijven van specifieke uitleg en guidance.
  • Het maken van templates.
  • Het omzetten van het accountsprotocol naar een specifiek dossier dat zo is ingericht dat bij de uitwerking wordt voldaan aan alle vereisten.

Deze specialisten zorgen ervoor dat ze op hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, en dat die worden gedeeld met de collega’s. Ook zij zijn beschikbaar voor overleg en sparring over situaties bij ondernemingen in de echte economie. Ook adviseren we klanten over hoe om te gaan met de echt schrijnende situaties, en in welke gevallen het kansrijk lijkt om dan bezwaar aan te tekenen bij de subsidieverstrekker.

Blijvend ontwikkelen bij Moore DRV

Wil jij je ook blijven ontwikkelen, zowel op jouw vakgebied als op persoonlijk vlak? Kijk dan hoe Moore DRV kan bijdragen aan jouw ontwikkeling.

FacebookTwitterLinkedIn
MOORE An independent member firm of Moore Global Network Limited