Van assistent accountant naar
vestigingsdirecteur:
Ilona grijpt elke kans

  • 21 april 2022
  • Ilona Ausma - Directeur en accountant

Vijftien jaar geleden solliciteerde Ilona Ausma op de rol van senior assistant audit bij Moore DRV. Inmiddels is ze directeur van de vestiging in Rotterdam. Niet alleen de ontwikkelingsmogelijkheden waren voor haar een reden om te blijven. Ook de gezelligheid met collega’s, de dynamiek van het midden-kleinbedrijf en de goede werk-privébalans droegen daar aan bij.

‘Ik heb nooit de ambitie gehad om bij een Big Four te werken, omdat ik niet wilde dat ik me moest afvragen of ik nou met een collega of een klant in de lift stond. Ik wilde geen nummer zijn, of anoniem, maar mijn eigen collega’s gewoon goed kennen en op een persoonlijke manier met elkaar samenwerken’, vertelt Ilona. Daarom solliciteerde ze in 2006 bij Moore DRV. ‘Hier werken we op een hele leuke manier samen, met oprechte aandacht voor elkaar.’

‘Lekker normaal, zonder poeha’

‘Iedereen loopt bij elkaar binnen en doet lekker normaal, zonder poeha’, beschrijft ze de cultuur. ‘Bij Moore DRV ervaar ik ook minder prestatiedruk dan bij de grotere kantoren waar ik eerder werkte. Natuurlijk willen we hier goed werk leveren, maar dat doen we altijd met een menselijke maat. We zorgen voor een goede sfeer, geinen met elkaar en laten iedereen in zijn waarde. Iedereen is nodig in onze organisatie: van de secretaresses en de stagiaires tot de vennoot.’

Ook de goede werk-privébalans vindt Ilona fijn. ‘Het is hier niet zo van “kijk mij eens overuren draaien en hart voor de zaak hebben”. Als iemand vaak overwerkt, denken wij juist: wat gaat er mis en wat kunnen we daar aan doen? Het hoort er heus wel eens bij, maar overwerken gebeurt altijd in overleg en doen we zoveel mogelijk samen. We proberen de balans goed te houden en als dat niet lukt kijken we kritisch naar de planning en durven we gerust klanten te bellen om het een en ander te verschuiven.’

‘Als accountant wil je ondernemers verder helpen’

Die menselijke maat komt ook terug in het segment waar Moore DRV zich op richt: het mkb en familiebedrijven. ‘Ik vind de klanten waarmee we werken ontzettend leuk. Je zit hier echt bij de directeur en aandeelhouders aan tafel en voelt de dynamiek van het familiebedrijf. Je ziet wat er bij komt kijken om ondernemer te zijn. Waar iemand ’s nachts van wakker ligt, wat de uitdagingen zijn waar hij of zij voor staat, de mensen op wie het impact heeft, enzovoorts.’

Dat zorg volgens Ilona voor nog meer werkplezier. ‘Uiteindelijk ben je accountant geworden om twee redenen. Eén: omdat je het leuk vindt om met mensen te werken. En twee: omdat je ondernemers verder wilt helpen’, zegt ze. ‘In de auditpraktijk mag je misschien zelf niet zomaar op de stoel van adviseur gaan zitten, maar je kunt wel al in een vroeg stadium de signalen oppikken en de juiste mensen naar voren schuiven die dat wel mogen.’

Zo herinnert ze zich nog een overdracht van vader op zoon, waarbij het personeel niet goed luisterde, omdat ze hem bleven zien als ‘het zoontje van’. ‘Het ging ontzettend moeizaam en toen kwam er ook nog eens een economische crisis overheen. We hebben indertijd samen gekeken: hoe krijg ik weer groei in het bedrijf, hoe beperk ik de risico’s en hoe komen we dan verder. Ik heb de juiste adviseur erbij betrokken en nu is de onderneming verviervoudigd in omvang. Dat is echt geweldig om te zien!’

Van assistent accountant naar vestigingsdirecteur

Wat er ook voor zorgt dat Ilona al vijftien jaar op haar plek zit bij Moore DRV, zijn de ontwikkelingsmogelijkheden die ze kreeg. ‘Ik groeide van assistent door naar supervisor audit, werd toen junior manager, manager, senior manager en daarna directeur’, beschrijft ze haar loopbaan. Over haar ambities sprak ze regelmatig met haar mentor en later met de vennoot. ‘We bespraken dan waar ik naartoe wilde en waarin ik me nog moest ontwikkelen om dat te bereiken’, zegt ze.

Zo kwam Ilona onder andere in aanmerking voor het Leadership Development Program, een van de interne ontwikkelingsprogramma’s van Moore DRV. ‘Daarin leerde ik mezelf heel goed kennen. Het zorgde voor een stukje bewustzijn van wie ik ben, hoe ik leidinggeef, wat voor effect dat heeft op collega’s en waar ik dus op kan letten. Maar ik werd me tijdens het programma ook meer bewust van de belevingswereld van de ander. Dat is cruciaal wil je doorgroeien in een leidinggevende functie: uiteindelijk moet je het samen doen.’

 


We spraken Ilona Ausma laatst ook in kader van internationale vrouwendag.
Lees hier hoe ze aankijkt tegen de diversiteit binnen Moore DRV, de kansen die collega’s krijgen en hoe ze dit zelf ervaren heeft.


 

‘Niet zo voor de hand liggend’: AA én RB-titel in de auditpraktijk

Ook eerder in haar carrière heeft Ilona altijd alle kansen gekregen op het gebied van professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo heeft ze niet alleen haar AA-opleiding mogen afronden op kosten van Moore DRV, maar mocht ze later ook haar RB-titel halen. ‘Dat ligt niet heel erg voor de hand als je in de auditpraktijk werkt, maar ik vond het belangrijk dat ik ondernemers kon helpen met de eerstelijnsvragen. Dat ik signalen op tijd kon opvangen en kon doorzetten naar de fiscalisten binnen DRV.’

Ze overtuigde haar mentor van de toegevoegde waarde die de titel zou hebben en kreeg de gelegenheid om de opleiding te volgen. ‘Vier jaar lang had ik één avond in de week les van 16.00 tot 20.00 uur en moest ik in het weekend studeren. Ik kreeg daarbij voldoende tijd en verlof om te leren voor mijn examens. Zelfs in drukke periodes op werk. Dat zie ik ook bij de assistentes van nu: je krijgt de dag voor je examen altijd verlof, zodat je je goed kunt voorbereiden’, geeft Ilona aan.

Of ze zelf nog ambities heeft voor de toekomst? ‘Ik maak sinds 1 januari deel uit van de directie in Rotterdam. Een nieuwe rol waar ik veel voldoening uit kan halen. Mijn focus ligt er nu dan ook vooral op de vestiging te laten groeien en de best mogelijke dienstverlening aan onze klanten te geven met medewerkers die met plezier naar hun werk gaan’, besluit ze haar verhaal.

FacebookTwitterLinkedIn
MOORE An independent member firm of Moore Global Network Limited